Status of Subtract Multiply

Subtract Multiply

847 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (11)

Hiện nay, trên YouTube gia tăng người Việt Nam kiếm tiền bằng cách đặt động vật vào tình trạng nguy hiểm để làm video cứu chúng. Một thực trạng đáng hổ thẹn của một quốc gia lạc hậu, nhiều thanh niên còn trong nhận thức hoang dã nhưng kiếm chác bất chấp thủ đoạn.

Bên dưới chỉ là vài ví dụ:

YouTube's Fake Animal Rescue Ring

https://www.youtube.com/watch?v=ZAqx74CJeWM

https://www.youtube.com/watch?v=x9zS26ImJq8

https://www.youtube.com/watch?v=YzVTUjtlWFw

https://www.youtube.com/watch?v=AMGPRcrA7fQ  • Lê Trung Tĩnh  Troi oi! Thiet la het nuoc noi. 17:33 16/09/2020
  • Thu Tam Trinh  Quá buồn ! 22:35 16/09/2020
Please to comment

Subtract Multiply

847 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (11)