Status of Thu Tam Trinh

Thu Tam Trinh

262 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • In English
About me:

Friend list (36)

BÙI CHÍ VINH  

TRU DI TAM TỘC HÀNH   

Tru di ta viết một bài hành 
Chuyện truyền đời trang sử máu tanh 
Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi 
Giúp nhà Lê mã đáo công thành 
Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ 
Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh 
Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo 
Giết đời cha, con, cháu cho đành 
Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn 
Công thần thua một lũ hư danh 
Ải Nam Quan giờ còn chảy máu 
Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh 

Tru di ta viết một bài hành 
Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh 
Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất 
Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh 
Hai con án chết đầy oan khốc 
Một cháu chung thân xử rành rành 
Tam tộc một đời đi theo Đảng 
Tưởng thời phong kiến mới lưu manh 
Không ngờ thế kỷ 21 
Còn cảnh vua quan “chém treo ngành” 
Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
Ba đời máu chảy vẫn còn tanh 

Tru di ta viết một bài hành 
Quả báo ngày nay đến rất nhanh… 
15-9-2020
BCV


Please to comment

Thu Tam Trinh

262 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • In English
About me:

Friend list (36)