Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

10439 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (194)

Xin Chúa dạy con khiêm nhường để con bày tỏ ý Chúa cho người  khác.

Tạ ơn Chúa. 
- Phước cho người khiêm nhường humble vì sẽ được hưởng ĐẤT.
(Matthew 5,5)
ĐẤT mà Chúa Jesus đề cập có phải là nơi mà hạt giống của Người gieo hạt được nảy mầm  và sinh lợi? 
Đến lúc nào con người khiêm nhường humble trước Chúa để yêu Chúa và quan tâm tới Chúa, biết Chúa muốn gì? 
Kinh Thánh Matthew 13 có cho biết Người gieo giống là ai và Chúa muốn gì .

Foto: từ FB Hoang T.


Please to comment

Tran Thi Diem Chau

10439 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (194)