Status of Bầu cử Việt Nam

Bầu cử Việt Nam

408 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Contact list (56)

Có một cuộc bầu cử khác cũng đang diễn ra. Đó là cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ.

Ngoài danh sách các Ứng cử viên được đưa ra từ đầu, mọi người có thể đề nghị thêm Ứng cử viên khác. Ứng cử viên được đề nghị thêm có nhiều phiếu nhất sẽ thay vị trí của Ứng cử viên ít phiếu trong danh sách ban đầu. Ví dụ như ông Nguyễn Gia Kiểng (THDCĐN) đã thay vị trí của bà Nguyễn Thị Kim Ngân (CS).

Cuộc bầu cử được đưa tin trên https://www.livenguide.com/user/2925-bau-cu-lanh-dao-viet-nam-dan-chu.html

Không chỉ vì quảng cáo cho Livenguide, đúng vậy, mà đây còn là sự chuẩn bị cho một nền tảng truyền thông công bằng và lương thiện.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ đường link vào cuộc bầu cử https://baucudanchulink.wordpress.com

(Các Bạn và Lê Trung Tĩnh)


Please to comment

Bầu cử Việt Nam

408 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Contact list (56)