Status of Nguyễn Đức Sơn

Nguyễn Đức Sơn

16 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (2)

 • Lê Trung Tĩnh, Tran Thi Diem Chau  like this.
  • Nguyễn Đức Sơn  Xin chào anh Lê Trung Tĩnh và quý anh chị 18:01 28/11/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Hello from Bonn Germany Nguyễn Đức Sơn  Bắt chước các hoa hậu QT chào = tiếng anh cho vui (: Bon week - end ! 18:05 28/11/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Hello anh. Chào mừng anh Sơn đến với Livenguide. 04:48 29/11/2020
Please to comment

Nguyễn Đức Sơn

16 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (2)