Status of Spring Lĩnh

Spring Lĩnh

80 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Motorcycle
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (4)

Mới ngồi vào ghế nóng TT chưa nóng đít , chỉ 24 giờ phép thôi mà ông ta liền ký ngay cả chục sắc lệnh HÀNH PHÁP.....ở VN chúng nó phải họp hành cả năm/cả quý....Mẽo là số 1 thế giới chắc cũng nhờ có một luật pháp phân minh rõ ràng .


Please to comment

Spring Lĩnh

80 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Motorcycle
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (4)