Status of Spring Lĩnh

Spring Lĩnh

80 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Motorcycle
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (4)

Tết Nguyên đán là tết của người TQ(người Hán)....do TQ đã từng đô hộ VN gần 1000 năm(Từ năm 43 cho đến năm 938 sau công nguyên)...do đó ông bà tổ tiên ta đi theo họ...nhiều người không học lịch sử thì hay cãi rống lên, khi chúng ta bị đồng hóa về văn hóa phong tục mà không biết....chỉ biết cắm đầu ăn..ăn ăn mà thôi

….Để thay đổi văn hóa của một dân tộc thì rất khó và cần thời gian, cần nhiều thế hệ….thế hệ hôm nay đã khởi xướng việc nay…hy vọng một ngày nó đó “NGƯỜI VN SẼ CÓ TẾT RIÊNG CHO NGƯỜI VN”.


Please to comment

Spring Lĩnh

80 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Motorcycle
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (4)