Status of Spring Lĩnh

Spring Lĩnh

80 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Motorcycle
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (4)

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Muốn đi xa, phải đi từ từ(kinh Koran) Muốn học lên cao, phải học từ từ (Ngạn Ngữ Nga). VN cần cho HS nghỉ học để phòng chống dịch.'

Dich đang bùng phát lại nên ngành giáo dục VN cần làm ngay...!


 • Lê Trung Tĩnh, Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  and  1 others  like this.
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 12:22 01/02/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Cưới từ từ 4 vợ thôi :))),.Hồi giáo có Kinh Coran và có phép này nên phải cân nhắc giáo lý của họ. Cảm ơn ông Lĩnh. 12:51 01/02/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with LVG FUN 12:54 01/02/2021
Please to comment

Spring Lĩnh

80 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Motorcycle
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (4)