Status of Phan Thành Khương (ít dùng)

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)

"Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi, bản "thiên cổ hùng văn", bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của Dân tộc Việt Nam!

 • Lê Trung Tĩnh, Lang Biang  and  3 others  like this.
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  Click chuột trái vào ảnh trên để đọc được toàn bộ câu chữ các Bạn nhé! 15:46 03/08/2018
Please to comment

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)