Status of Phan Thành Khương (ít dùng)

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)

Cổ xe không thắng

Một cổ xe không thắng
Lao vun vút xuống con đường ngoằn nghèo,
Mỗi lúc càng nhanh hơn vì có gia tốc.
Nó đã đâm vào nhiều người khi lao dốc:
Nhiều người chết và nhiều người bị thương.
Cổ xe vẫn lao đi …

Tôi cảm thấy có một cái gì đó,
To lớn và cồng kềnh hơn,
Cũng đang lao xuống dốc
Như một cổ xe không thắng!

Ninh Thuận, ngày 13-12-2016
PHAN THÀNH KHƯƠNG

Ảnh: Lấy trên Net, chỉ để minh họa.

 • Lê Trung Tĩnh, Phan Thành Khương (ít dùng)  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác! 23:26 11/08/2018
  • LVGViV  Xin lỗi bác Khương tôi phải bấm nút dislike vì không thích NÓ bị ví là cái cỗ xe không thắng 11:25 12/08/2018
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  Vâng. Cũng chỉ tạm ví von thế thôi! 10:15 13/08/2018
Please to comment

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)