Status of Phan Thành Khương (ít dùng)

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)

L’adieu (Vĩnh biệt)

Nguyên tác :
L'adieu (1)
J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends.
Guillaume Apollinaire (2)

Dịch thơ :
Vĩnh biệt
Ngắt đi thạch thảo một cành,
Mùa thu đã chết, em anh nhớ dùm.
Chẳng còn trong cõi nhân gian,
Mùi hương thạch thảo nồng nàn bay đi.
Chờ em, anh vẫn khắc ghi.
Phan Thành Khương (dịch)

(1) Nhạc sĩ Phạm Duy đã dựa vào ý tứ bài thơ «L’adieu» của Guillaume Apollinaire để viết ca khúc «Mùa thu chết». Mời nghe Ca sĩ Khánh Li trình bày ca khúc này!
https://www.youtube.com/watch?v=nkKKeMZNKs8
(2) Guillaume Apollinaire - tên thật bằng tiếng Ba Lan: Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Wąż-Kostrowitcki – sinh ngày 26-8-1880 – mất ngày 9-11-1918, là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình nghệ thuật Pháp gốc Ba Lan, một trong những nhà thơ lớn của Pháp đầu thế kỉ 20. Ông là một trong những cha đẻ của chủ nghĩa Siêu thực (theo Wikipedia).

Please to comment

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)