Status of Vũ Sơn Hải

Vũ Sơn Hải

60 Credits Price: 15 USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

quan tâm tất cả mọi lĩnh vực

Friend list (27)

Mời bạn vào Livenguide, một mạng xã hội mới tự do đăng tải mọi lĩnh vực của đời sống . mạng xã hội này do TS : Lê Trung Tĩnh sáng lập ra . https://www.livenguide.com/site.html?code=LG004404

 • Lê Trung Tĩnh, Kaya Nguyen  and  1 others  like this.
  • Admin Livenguide  just shared this status/Activity with Hướng dẫn sử dụng 00:29 27/03/2021
  • Admin Livenguide  Trong app Livenguide có nút Invite Friends để mọi người có thể mời bạn của mình vào Livenguide. Khi bấm nút này bạn có thể chia sẻ lời mời bằng mail, tin nhắn hay trên các mxh. Ai vào Livenguide theo lời mời của bạn sẽ trở thành bạn của bạn. Có lẽ bạn Vũ Sơn Hải vừa nhắn nút này. Hy vọng chúng ta sẽ sớm có một cộng đồng Livenguide bền vững và thân ái. 00:30 27/03/2021
  • Vũ Sơn Hải  vâng đúng vậy add 22:46 27/03/2021
Please to comment

Vũ Sơn Hải

60 Credits Price: 15 USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

quan tâm tất cả mọi lĩnh vực

Friend list (27)