Status of Nguyen Tran

Nguyen Tran

356 Credits Price: 5 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
 • Interest:
 • Travel
  Business
  Health
About me:

happy, friendly

Friend list (39)

Một người KH, một người bạn và cũng là một người anh, học ở anh rất nhiều điều, big thanks to you https://www.livenguide.com/user/1188-trung-tinh-le.html

 • Contact Livenguide, Lê Trung Tĩnh  and  7 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Haha. Ai vậy cà. Đôi khi cuộc đời lac một chuyến đi chơi. Cứ chơi hết mình và chơi thiệt đẹp. 03:52 15/06/2016
  • Lê Trung Tĩnh  Tour băng rừng đẹp quá Nguyên. 03:53 15/06/2016
  • Nguyen Tran  Tour đẹp thì anh Tĩnh book đi ạh, em guide hết mình :))) 08:21 15/06/2016
  • Tony Le Eurotour  Post thêm hình đẹp và nhũng lời bình độc đáo đi bạn Nguyên 08:50 07/08/2016
Please to comment

Nguyen Tran

356 Credits Price: 5 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
 • Interest:
 • Travel
  Business
  Health
About me:

happy, friendly

Friend list (39)