Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

10704 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (116)

Máu và sự Cứu Chuộc. Cuộc khổ nạn của chúa Jesus. Jesus thành Nazareth là người thuyết giảng vĩ đại trong lịch sử nhân loại về sự hối cải, lòng thương khó và tinh thần bất bạo động giữa lúc xứ Do Thái đang phải trải qua những đêm trường nô lệ đầy máu và nước mắt dưới sự cai trị bạo tàn của đế quốc La Mã. Vũ khí của Người để đối chọi với sự bạo tàn chính là Tình Thương. Đề cao tình thương như là vũ khí hữu hiệu chống lại sự bạo tàn của gươm giáo mác lê, Jesus xứ Nazareth được nhiều người xem như một nhà cải cách xã hội, nhiều người tin rằng Người là vị vua đến để giải phóng dân Do Thái khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã bằng con đường ôn hòa bất bạo động. Nhưng trong mắt giới cầm quyền và các chức sắc tôn giáo, với những bài thuyết giảng dưới hình thức dụ ngôn, Người là một thế lực mới đang đe dọa những định chế tôn giáo và chính trị đương thời, là mối nguy hại cho ách cai trị của đế quốc La Mã. Vào dịp Lễ Vượt Qua (Passover) năm 33 (có tài liệu lại ghi là năm 30), các thầy cả tế lễ đứng đầu là Thượng tế Joseph Caiaphas đã cáo buộc Jesus tội phạm thượng, bắt và giao Người cho các quan chức đế quốc La Mã. Họ còn cáo buộc Người tội xúi giục nổi loạn và yêu cầu thi hành án tử hình. Dưới áp lực của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái, Tổng đốc Pontius Pilatus đã ra lệnh hành hình Người bằng hình phạt đóng đinh trên cây thánh giá trên đồi Golgotha. (Nguồn ảnh: Pinterest)

Please to comment

Lê Quang Huy

10704 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (116)