Status of Phan Thành Khương (ít dùng)

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)

Việt Nam: biển, đảo, đất, trời, …
(Dựa theo ý thơ “Nam quốc sơn hà” (Sông núi nước Nam) của Anh hùng Dân tộc Lí Thường Kiệt) (*)

Việt Nam: biển, đảo, đất, trời, …
Dân ta là chủ nghìn đời, xưa - nay!
Thế gian công nhận điều này,
Bọn bành trướng sẽ là bầy bại vong!

Ninh Thuận, 27-5-2016
PHAN THÀNH KHƯƠNG

(*) Sáng 24-5-2016, tại Hà Nội, Tổng thống Barack Obama đã nhắc lại hai câu thơ của Lí Thường Kiệt bằng tiếng Anh như sau: “The Southern emperor rules the Southern land. Our destiny is writ in Heaven’s Book.”

Vietnam: sea, islands, land, sky, ...
(According to the poem "Nam quoc son ha" (Southern mountains and rivers) of the Hero of Li Thuong Kiet) (**)

Vietnam: sea, islands, land, sky, ...
Vietnamese peoples is the owners since ancient times!
The world have confirmed this truth,
Aggressors will have failed and died!

Ninh Thuan, 27-5-2016
PHAN THANH KHUONG

(**) In the morning of May 24, 2016, in Hanoi, President Barack Obama recalled two verses of Li Thuong Kiet in English: "The southern emperor rules the Southern land. Our destiny is writ in Heaven's Book."

 • Lê Trung Tĩnh, LVGViV  and  5 others  like this.
  • LVGViV  Việt Nam: biển, đảo, đất liền, (bầu) trời bác Khương ơi 21:01 12/08/2018
  • Phan Thành Khương (ít dùng)  Vâng. 12:36 14/08/2018
Please to comment

Phan Thành Khương (ít dùng)

575 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (50)