Status of HỘi ĐỘC THÂN COVID-19

HỘi ĐỘC THÂN COVID-19

15330 Credits Price: 9999 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (512)

 

Q: Hey you nếu có 1,5 triệu € you sẽ làm gì?
A: Mua nhà, mua nhà để cho thuê...


Q: Vậy nếu có Kinh Thánh thì you làm gì? 

1. đọc và cầu nguyện.
2. đọc, mua Kinh Thánh tặng người thân bạn bè.
3. học thần học.
4. yêu Chúa JESUS - nhân vật chính.
5. muốn trở nên giống Chúa JESUS

A: có 6 không?


Please to comment

HỘi ĐỘC THÂN COVID-19

15330 Credits Price: 9999 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (512)