Status of BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

15073 Credits Price: 1.0E-11 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (489)

"Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. 21Vì như do một người mà có sự chết thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. 22Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. 23Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. 24Rồi sự cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh."

(1 Corinthians 15)

https://www.gotquestions.org/new-heavens-earth.html

Trời mới đất mới là gì?

Nhiều người có quan niệm sai lầm về thiên đàng sẽ thật sự trông như thế nào. Khải Huyền chương 21-22 cho chúng ta một bức tranh chi tiết về trời mới và đất mới. Sau khi các sự kiện của ngày cuối cùng đã ứng nghiệm, trời và đất hiện nay sẽ tan biến và thay thế bằng trời mới và đất mới. Nơi các tín hữu ở đời đời là đất mới. Trái đất mới là "thiên đàng" mà nơi đó chúng ta sẽ ở vĩnh viễn. Đất mới là nơi có thành Jerusalem mới, thành phố thiên đàng. Đó là đất mới mà các cửa thành bằng ngọc và sẽ có đường phố bằng vàng.

Thiên đàng – Trái đất mới là nơi thể chất chúng ta sẽ ở với thân thể vật lý vinh hiển (I Cô-rinh-tô 15:35-58). Khái niệm rằng thiên đàng "trong đám mây" là không đúng với Kinh Thánh. Khái niệm rằng chúng ta sẽ là "những linh hồn trôi nổi trên thiên đàng" cũng không đúng với Kinh Thánh. Thiên đàng mà các tín hữu sẽ kinh nghiệm là một hành tinh mới và hoàn hảo mà chúng ta sẽ sinh sống. Trái đất mới sẽ không có tội lỗi, điều ác, bệnh tật, đau khổ, và cái chết. Nó giống tương tự như trái đất hiện tại của chúng ta, hoặc thậm chí tái dựng trái đất hiện nay của chúng ta, nhưng không có lời rủa sả của tội lỗi.

Trời mới là gì? Điều quan trọng hãy nhớ rằng trong suy nghĩ cổ xưa, "Thiên đàng" được xem là bầu trời và không gian bên ngoài, cũng như là nơi đó có Đức Chúa Trời ngự trị. Vì thế khi Khải Huyền 21:1 nói đến trời mới, nó dường như chỉ ra toàn thể vũ trụ sẽ được tạo ra — một trái đất mới, những bầu trời mới, một không gian bên ngoài mới. Nó có vẻ như là thiên đàng của Chúa sẽ được tái tạo như vậy để cho tất cả mọi thứ trong vũ trụ "khởi đầu tươi mới", cho dù thể chất hay tinh thần. Chúng ta sẽ được bước vào trời mới vĩnh viễn? Có thể, nhưng chúng ta sẽ phải chờ đợi để tìm hiểu. Xin Chúa cho tất cả chúng ta để Lời Đức Chúa Trời làm sáng tỏ sự hiểu biết của chúng ta về thiên đàng.


 • Le Vinh Truong, Linh Xuan Hong Cao  like this.
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  "Xin Chúa cho tất cả chúng ta để Lời Đức Chúa Trời làm sáng tỏ sự hiểu biết của chúng ta về thiên đàng." Tạ ơn CHÚA. 20:51 13/07/2021
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  just shared this status/Activity with Bella Ngọc Lê 12:20 15/07/2021
Please to comment

BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

15073 Credits Price: 1.0E-11 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (489)