Status of Đỗ Đăng Doanh

Đỗ Đăng Doanh

157 Credits Price: 20 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motorcycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

Friend list (22)

Wonderful. Hope you will have a great success Tony Le :))

 • Contact Livenguide, Cao Xuân Hồng Lĩnh  and  2 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Thank you! Hope that you enjoy using Livenguide. Please post more photos and tours. 00:30 29/07/2016
  • Tony Le Eurotour  Bạn Doanh post thêm hình và những suy nghĩ độc đáo của bạn nhé. 08:59 07/08/2016
  • Contact Livenguide  Thân chào bạn Doanh. Bạn chịu khó add thêm contacts và post thêm nhiều hình ảnh đẹp mắt nữa nhé. Cảm ơn bạn. 05:44 20/12/2016
Please to comment

Đỗ Đăng Doanh

157 Credits Price: 20 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motorcycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

Friend list (22)