Status of Kaya Nguyen

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)

Tôi không quan tâm các lãnh đạo chống dịch theo cách nào, nhưng tôi yêu cầu các ông hãy cho phép các cháu nhỏ bị coi là F0, F1....chưa có triệu chứng được có người thân bên cạnh, và được chăm sóc chu đáo. 

Các cháu nhỏ chưa thể tự lo cho bản thân , nếu phải cách ly một mình sẽ rất khó khăn và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của các cháu. 

Đừng lấy lý do cách ly để chống dịch mà trở nên vô cảm, vô lương tâm đạo đức.


Please to comment

Kaya Nguyen

1008 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (95)