Status of Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

2460 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (117)

Yêu là gì?

N: Anh khỏe không? Em mua khẩu trang gủi cho anh nhé? Nhớ mang khẩu trang KN 95 hay FFP2 khi ra đường...

C: Anh có mua rồi, mua cho cả công ty...

N: Lockdown chỉ có siêu thị bán thực phẩm mở cửa, nhân viên ngành y tế chăm sóc sức khỏe hay siêu thị đi làm.

Em lo quá, nếu ai muốn nghỉ vẫn được giải quyết.

Vậy em nên đi làm hay ở nhà?

C: Ở nhà !

 


  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Viet Nam Christian 15:26 27/07/2021
Please to comment

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

2460 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (117)