Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

10704 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (116)

Nhà nhà được cấp tem phiếu đi chợ và siêu thị. Nơi nơi xuất hiện các chốt chặn tra hỏi và xử phạt. Lệnh giới nghiêm từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau được áp dụng tại Sài Gòn từ chiều 26/07/2021. Đường phố chiều tối vắng lặng, thỉnh thoảng lại vang vọng tiếng còi xe cứu thương làm bầu không khí thêm căng thẳng. Đất nước cứ như thời chiến tranh. Một cuộc chiến không tiếng súng với kẻ thù vô hình: dịch cúm phổi Vũ Hán.


Please to comment

Lê Quang Huy

10704 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (116)