Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

10607 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (115)

Sang Việt Nam lần này, Vương Nghị đưa ra lời nhắc nhở những đồng chí Việt Nam về mối quan hệ với Trung Quốc cũng như với các quốc gia khác (ảnh, chụp từ bài của BBC Việt ngữ ngày 11/09/2021). Hàm ý răn đe rất rõ. Đây là mục đích của chuyến đi này?

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58528637.amp


Please to comment

Lê Quang Huy

10607 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (115)