Status of BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

15138 Credits Price: 1.0E-11 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (489)

Vắc xin Spikevax (Moderna Biotech) để tiêm chủng corona cho trẻ em và thanh thiếu niên. Vắc xin Spikevax (Moderna) cũng đã được chấp thuận cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi kể từ cuối tháng 7 năm 2021. Vắc xin có hiệu quả chống lại Covid-19. Các tác dụng phụ tạm thời của việc tiêm chủng như đau tại chỗ tiêm, kiệt sức, nhức đầu, đau cơ hoặc khớp, ớn lạnh hoặc sốt là phổ biến, nhưng thường vẫn ở mức độ nhẹ. Có một số bằng chứng cho thấy tiêm phòng, trong một số trường hợp rất hiếm, có thể gây viêm tim. Hiện tại chưa thể trả lời các câu hỏi về tác dụng lâu dài của vắc-xin. Ủy ban Tiêm chủng Thường trực (STIKO) đã khuyến nghị tiêm chủng cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2021. Trước đây, khuyến nghị chỉ áp dụng cho một số nhóm rủi ro nhất định.

 

Vắc xin Comirnaty (Biontech / Pfizer) để tiêm chủng corona cho trẻ em và thanh thiếu niên Vắc xin Comirnaty (Biontech / Pfizer) cũng đã được chấp thuận cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi kể từ cuối tháng 5 năm 2021. Vắc xin có hiệu quả chống lại bệnh với Covid-19. Các tác dụng phụ tạm thời của việc tiêm chủng như đau tại chỗ tiêm, kiệt sức, nhức đầu, đau cơ hoặc khớp, ớn lạnh hoặc sốt là phổ biến, nhưng thường vẫn ở mức độ nhẹ. Có một số bằng chứng cho thấy tiêm phòng, trong một số trường hợp rất hiếm, có thể gây viêm tim. Ủy ban Tiêm chủng Thường trực (STIKO) đã khuyến nghị tiêm chủng cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2021. Trước đây, khuyến nghị chỉ áp dụng cho một số nhóm rủi ro nhất định. Vắc xin Comirnaty đã được phê duyệt cho thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên và người lớn kể từ tháng 12 năm 2020. Theo khuyến cáo của STIKO, thanh niên từ 16 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 cũng nên đi tiêm mũi 2 theo kế hoạch.

Foto von einem Mädchen mit einer medizinischen Maske

Der Impfstoff Spikevax (Moderna Biotech) zur Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche (gesundheitsinformation.de)


Please to comment

BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

15138 Credits Price: 1.0E-11 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (489)