Status of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

3440 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Friend list (928)

 • LHQCONSULTING, Nguyễn Phú Yên  and  4 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Lê Trung Tĩnh  just shared this status/Activity with Thao PHAM 15:53 27/10/2018
  • Nguyễn Kim Khánh  NGƯỜI VIỆT NAM CHUẨN BỊ ĐÁNH GIẶC TÀU + 16:43 15/12/2018
  • Trần Thành Công  Việc cần làm đầu tiên là thay đổi thể chế. Nếu không thay đổi thể chế sẽ không bao giờ lấy lại được biển đông, vì đcs đã buông xuôi rồi. Đcs đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của dân tộc. Gửi các bạn thế lực thù địch. 19:00 15/12/2018
   LVGViV  SAI 22:01 06/01/2020
  • Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  "Gửi các bạn thế lực thù địch." ? Có vẻ bạn đang 'ba phải' rồi ! Bạn tiếp thu cả luồng tư duy của ngụy cộng và những người chống độc tài, yêu tự do. Bạn là dân thường 'tọa sơn quang hổ đấu', hay thuộc phe trung lập, ôn hòa, 'ngư ông đắc lợi' ? 20:19 30/01/2019
  • Nguyễn Kim Khánh  Câu hỏi của bác Vọng Ngụy Kiệt hay quá. Tôi thì đã có câu trả lời bên trên rồi : nhân dân - có nghĩa là trong đó có tôi. Còn bác Trần Thành Công thì sao ạ ? bác trả lời bác Kiệt đi 09:39 03/05/2019
   LVGViV  HaHa:D từ tên Vọng ngụy...đến tên Đoàn Nghiêm đến tên Nỗi thất vọng...tửng chưa từng thấy :))) 01:42 17/04/2020
Please to comment

Le Vinh Truong

3440 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Friend list (928)