Status of Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

63 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Giá trị- Tầm nhìn và sứ mệnh của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam ra đời sơ bộ vào ngày 25 tháng 08 năm 2018, là một nghiệp... See more

Friend list (8)

THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG ANSUL VÀ CHƯƠNG TRÌNH TẶNG SÁCH IN CHO GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN VIỆT NAM

Từ ngày 23 tháng 03 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Thư viện ANSULcó chương trình tặng sách miễn phí cho giáo viên và sinh viên Việt Nam .

Mục đích của chương trình:

Chương trình tặng sách có ước mong nâng cao nhận thức cho người dân Việt Nam qua những cuốn sách in có giá trị.

Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn tìm được những nhà giáo và những thanh niên có hoài bão thay đổi đất nước và có ước mong phụng sự xã hội. Chúng tôi muốn kết nối những giảng viên và sinh viên này với nhau trong những chương trình hành động chung vì tương lai của dân tộc Việt Nam.

Danh mục những đầu sách in đã sẵn sàng trong thư viện ANSUL: https://goo.gl/HXYG8b

Đăng ký nhận sách:

Để nhận được cuốn sách mình thích từ thư viện ANSUL, bạn hãy hoàn thành mẫu đơn sau đây nhé: https://goo.gl/kaLfeC

Thứ tự ưu tiên:

Do số lượng đầu sách đối với mỗi tựa sách đều có hạn, thư viện ANSUL ưu tiên cho những bạn trẻ sau đây:

+ Những bạn có hoài bão thay đổi đất nước theo chiều hướng tích cực.

+ Những bạn có tấm lòng thiện chí muốn giúp thành lập các nghiệp đoàn lao động độc lập để bảo vệ nhân phẩm cho người lao động Việt Nam.

+ Những bạn nhanh chóng liên lạc với Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam sớm nhất với số điện thoại +819040951712 (thông qua phần mềm nhắn tin miễn phí Telegram).
https://nghiepdoangiaochuc.org/2018/10/23/thu-vien-ansul-va-chuong-trinh-tang-sach-cho-giao-vien-va-sinh-vien-viet-nam/?fbclid=IwAR3HZcKFdqqhb1_V6MomI7GARJCXwwP2wJHFxwqEUAti3s9Reo40AgvIm_w

Please to comment

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

63 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Giá trị- Tầm nhìn và sứ mệnh của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam ra đời sơ bộ vào ngày 25 tháng 08 năm 2018, là một nghiệp... See more

Friend list (8)