Status of HỘi ĐỘC THÂN COVID-19

HỘi ĐỘC THÂN COVID-19

15330 Credits Price: 9999 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (512)

Bên Kia Sông ; Tác giả: Nguyễn đức Quang ; Ca sĩ: Elvis Phương - YouTube
 

Đệ Tử Viện Lasan Mossard Thủ Đức

Bên Kia Sông Tác giả: Nguyễn đức Quang Lời nhạc Này người yêu, người yêu anh ơi! Bên kia sông là ánh mặt trời Này người yêu, người yêu anh hỡi! Bên kia đồi, cỏ hoa đan lối Bên kia núi, núi cao chập chùng Bên kia suối, suối reo lạnh lùng Là bài thơ, toàn chữ hư vô

   • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with LVGViV 13:20 22/10/2021
Please to comment

HỘi ĐỘC THÂN COVID-19

15330 Credits Price: 9999 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (512)