Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

267 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bicycle
  Foot
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list

NHẮN TIN BẰNG LIVENGUIDE
Bạn có thể nhắn tin cho từng người một trong Livenguide, rất đơn giản.
1. Bạn vào tường của Livenguider bạn cần nhắn tin bằng cách nhấp lên tên của người đó trong Newsfeed. Sau khi ở trong tường của người đó, ví dụ như là Lê Trung Tĩnh, bạn nhấp vào nút Gửi tin nhắn bên tay trái như trong hình.
2. Khu vực nhắn tin sẽ hiện ra, ghi rõ khu vực bên dưới là trao đổi giữa bạn và Lê Trung Tĩnh. Bạn có thể gửi text và hình ảnh bằng cách bấm vào nút Thêm ảnh. Bạn có thể bấm vào nút Tất cả tin nhắn để xem các tin nhắn giữa bạn với các người khác nữa nếu có.
3. Danh sách tất cả các người bạn đã trao đổi cùng sẽ hiện ra. Bạn bấm vào tên một người để vào khu vực trao đổi giữa bạn và người đó.
4. Ngoài ra bạn cũng có thể vào khu vực tin nhắn bằng cách bấm nút "Tất cả tin nhắn" trong tường của mình hay trong Newsfeed, bên tay trái.

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

267 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bicycle
  Foot
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list