Status of Admin Livenguide

Admin Livenguide

632 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motorcycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Business
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

I am fine.

Friend list (117)

CẬP NHẬT HỒ SƠ CỦA BẠN TRÊN LIVENGUIDE
Hồ sơ của bạn: các thông tin cơ bản của bạn giúp bạn dùng Livenguide dễ dàng và thú vị nhất.
1. Khi hồ sơ của bạn chưa hoàn chỉnh, bạn sẽ thấy thông báo như trong hình 1 trên tường của bạn hay trong màn hình Newsfeed. Bạn vui lòng nhấp vào một trong hai chỗ trên.
2. Khi vào khu vực cập nhật hồ sơ, bạn có thể tải ảnh avatar và ảnh bìa lên. Lưu ý các kích thước. Và ngay bên dưới là điền các thông tin cá nhân như địa chỉ mail, ngày sinh. Các thông tin này sẽ không được công bố ra bên ngoài.
3. Bên dưới là các thông tin sẽ hiển thị trên tường của bạn, cho mọi người biết sở thích của bạn, ngôn ngữ bạn có thể dùng. Một thông tin quan trọng khác là giá của bạn USD/giờ. Đây là giá của bạn khi ai đó muốn đi chơi, tham gia Hoạt động cùng bạn. Dĩ nhiên là bạn có thể điền hay không. Đây là khác biệt lớn của Livenguide so với các mạng xã hội khác: bạn có thể kiếm tiền từ những Hoạt động của mình, nếu bạn muốn.
4. Bạn vui lòng điền các thông tin về sở thích và đôi dòng giới thiệu về mình, và nhớ nhấp Lưu sau cùng để lưu lại. Khi hồ sơ của bạn hoàn chỉnh bạn sẽ không còn thấy nhắc như trong 1 nữa.

 • Nguyễn Kim Khánh, Đặng Bình  and  3 others  like this.
  • Huynh Thi Xuan Mai  Like ! 16:32 02/01/2019
  • Huynh Thi Xuan Mai  just shared this status/Activity with Huynh Thi Xuan Mai 18:54 02/01/2019
  • Huynh Thi Xuan Mai  just shared this status/Activity with Huynh Thi Xuan Mai 18:54 02/01/2019
  • Huynh Thi Xuan Mai  just shared this status/Activity with Huynh Thi Xuan Mai 18:54 02/01/2019
  • Lê Trung Tĩnh  just shared this status/Activity with Sơn Doxuan 00:22 17/03/2019
Please to comment

Admin Livenguide

632 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motorcycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Business
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

I am fine.

Friend list (117)