Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

347 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bicycle
  Foot
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

I am fine.

Contact list (85)

CHIA SẺ TRẠNG THÁI
1. Bạn có thể chia sẻ một trạng thái của Livenguide trên Facebook bằng cách nhấp vào biểu tượng Chia sẻ của Facebook bên dưới trạng thái. Nếu bạn đang đăng nhập vào Facebook, màn hình chia sẻ của Facebook sẽ hiện lên, bạn chỉ cần bấm vài lời giới thiệu trạng thái.
Đây là một trong những cách bạn giới thiệu Livenguide đến với cộng đồng Facebook.
2. Bạn cũng có thể Chia sẻ một trạng thái của Livenguide lên trên tường của bạn hay của người khác trong danh sách Liên hệ của mình. Sau khi bấm vào nút Chia sẻ của Livenguide bên dưới status, một màn hình hiện ra để bạn nhập tên các Liên hệ bạn cần chia sẻ. Bạn có thể nhập tên chính mình nếu muốn chia sẻ bài của người khác trên tường của mình. Hay bạn có thể nhập tên của một hay nhiều người khác. Livenguide có danh sách sẳn đổ xuống cho bạn chọn rất dễ dàng.
3. Sau khi bấm nút Chia sẻ, MỘT DÒNG CHỮ HIỆN RA BÁO CHIA SẺ THÀNH CÔNG, VÀ BẠN CÓ THỂ BẤM NÚT ĐÓNG. Nếu muốn chia sẻ tiếp cho người khác nữa, bạn vẫn đóng màn hình chia sẻ và mở lại để lặp lại bước 2 và 3.
4. Một bình luận sẽ hiện bên dưới trạng thái vừa được chia sẻ để báo cho biết trạng thái đã được ai chia sẻ với ai. Xin nhắc lại bạn có thể chia sẻ trạng thái của bạn hay của người khác cho các Liên hệ của mình, hoặc chia sẻ trạng thái của người khác cho chính bạn.
5. Trạng thái sẽ hiện trên tường của người được chia sẻ (có thể là chính bạn). Người này có thể xóa trạng thái này khỏi tường của họ nếu muốn. Trạng thái chỉ bị xóa khỏi tường của người xóa, tức người được/bị chia sẻ, nó vẫn còn ở khắp nơi khác. Việc xóa trạng thái chia sẻ này là việc bình thường và không làm ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa người xóa và tác giả trạng thái.

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

347 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bicycle
  Foot
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

I am fine.

Contact list (85)