Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

485 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (103)

MỜI BẠN CỦA BẠN VÀO LIVENGUIDE
Có nhiều cách mời bạn của bạn vào Livenguide: bạn nói chuyện với bạn bè về Livenguide, gửi các đường dẫn Livenguide cho họ, chia sẻ về Livenguide trên Facebook của mình vv. Ngoài ra bạn cũng có thể mời các bạn của bạn vào Livenguide bằng cách sau:
Hình 1. Bạn bấm vào nút "Mời bạn của bạn vào Livenguide" bên tay trái màn hình trong Tường hoặc Newsfeed của bạn.
Hình 2. Màn hình mới hiện ra. Bạn có thể chép đường dẫn như trong hình và gửi cho bạn bè của mình bằng tin nhắn hay chia sẻ trên Facebook. Người nào đăng ký vào Livenguide bằng link đó sẽ tự động là Liên hệ của bạn.
Hình 2. Bạn có thể điền các địa chỉ email của bạn bè của mình. Trong ô soạn thảo bên dưới bạn có thể nhập lời mời, ví dụ: "Mời Trang vào Livenguide nhé. Mạng này thú vị và tôn trọng người dùng đấy." Bạn cũng có thế chép và gửi đường dẫn bên trên vào ô soạn thảo. Sau đó bạn bấm nút "Gửi".
Hình 3. Một email sẽ gửi đến các địa chỉ email bạn ghi bên trên. Với nội dung và đường dẫn để vào Livenguide như trong hình.
Mong các bạn chia sẻ và mời bạn bè, người thân tham gia Livenguide, mạng xã hội tôn trọng tự do biểu đạt và quyền riêng tư của người dùng.
+1

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

485 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (103)