Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

363 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bicycle
  Foot
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

I am fine.

Contact list (84)

CÁCH TẠO HOẠT ĐỘNG TRÊN LIVENGUIDE
1. Bấm vào nút Tạo Hoạt động như trong hình 1 trên Tường hay Newsfeed của bạn.
2. Khu vực Tạo Hoạt động hiện ra. Bạn bắt đầu bằng việc soạn Nội dung của Hoạt động. Bạn viết càng nhiểu càng tốt.
3. Sau khi viết và post hình về Điểm nổi bật 1, bạn có thể bấm để thêm Điểm nổi bật của Hoạt động, ví dụ như đối với Hoạt động Tham quan sông nước miền Tây, điểm nổi bật 2 là Thăm thành phố Cần Thơ. Sau khi hoàn tất bạn nhớ bấm Lưu và Tiếp tục.
4. Trong màn hình Thông tin Hoạt động, bạn chọn các lựa chọn đã cho sẳn, như địa điểm, phương tiện di chuyển.
5. Bên dưới màn hình Thông tin Hoạt động, bạn có thể định giá cho Hoạt động, ví dụ bạn bấm 10, hệ thống sẽ hiểu đó là USD/người cho cả thời gian diễn ra Hoạt động. Sau đó bạn nhớ bấm Xem trước và Gửi đi.
6. Tóm tắt Hoạt động của bạn sẽ hiện lên. Bạn có thể chỉnh sửa. Sau cùng bạn nhớ bấm Gửi đến Admin Livenguide để chúng tôi có thể xem, góp ý và duyệt đăng Hoạt động của bạn.
Livenguide sẽ chọn giới thiệu Hoạt động của bạn đến người dùng quan tâm.

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

363 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bicycle
  Foot
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

I am fine.

Contact list (84)