Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

485 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (103)

ĐỔI MẬT KHẨU VÀO LIVENGUIDE
Nếu bạn đăng ký vào Livenguide bằng email và mật khẩu, bạn có thể thỉnh thoảng đổi mật khẩu để tăng tính bảo mật cho tài khoản Livenguide của bạn. Mật khẩu của bạn được mã hóa và không ai (kể cả Livenguide) biết mật khẩu và có thể vào tài khoản của bạn.
1. Bạn vào "Không gian của bạn" bằng cách bấm vào nút đó bên trái màn hình Tường của bạn hay Newsfeed của bạn.
2. Nếu bạn chưa cập nhật đầy đủ "Hồ sơ của bạn", nút đó sẽ có tên là "Cập nhật Hồ sơ của bạn"
3. Khi vào trong Không gian của bạn, bạn chọn Thiết lập. Trong khu vực Thiết lập, Đổi Mật khẩu là chức năng đầu tiên. Bạn nhớ bấm Lưu sau khi đổi để mật khẩu mới của bạn được lưu lại.
+1

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

485 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (103)