Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

485 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (103)

CHỌN NGÔN NGỮ DÙNG LIVENGUIDE
1. Các bạn có thể chon ngôn ngữ hiển thị Livenguide bằng cách bấm vào nút bên góc trên tay phải màn hình. Có 3 lựa chọn: Tiếng Việt, Anh, Pháp. Khi chọn tiếng Việt thì màn hình của bạn sẽ hiển thị toàn tiếng Việt.
2 và 3. Để chọn ngôn ngữ trong các email báo tin, bạn cần vào khu vực Không gian của bạn. Có thể bấm vào nút như hình 2. Hoặc khi bạn chưa cập nhật đầy đủ Hồ sơ của bạn thì nút đó sẽ có tên: "Cập nhật Hồ sơ của bạn".
4. Khi vào Không gian của bạn, bạn chọn Thiết lập trong danh sách bên tay trái.
5. Bạn chọn Ngôn ngữ, chọn tiếng Việt, Anh hay Pháp và bấm Đổi. Các emails báo tin sẽ gửi đến bạn với ngôn ngữ mà bạn vừa chọn.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ để trải nghiệm của bạn với Livenguide dễ dàng và thú vị nhất.

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

485 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (103)