Status of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

2994 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Friend list (806)

Áo lão tăng
– “Đêm nay lạc lối vào tiên trúc
ngơ ngẩn tương tư bóng chị hằng…”
(?)
Ai về chốn cũ một đêm trăng
Ngắt ngọn thời gian gửi bạn bằng
Chớp bạc tóc tơ ngời mắt biếc
Để từ vô lượng kiếp băn khoăn

Năm năm bặt tiếng người quê cũ
Hay đã mười năm nói chẳng rằng
Rơm rạ kiệm lời phơi giấc ngủ
Bụi đường bay đuổi với sao băng.

Một đi nước chảy nguồn không hẹn
Lạ trời dung dẻ phố dung dăng
Đỏ cơn dâu bể đen lòng kén
Hồ dễ hong tơ gột vết hằn.

Có lẽ đường cơm may gặp áo
Nên lòng tre ngại bước chân măng
Biết đâu thóc mẩy chưa thành gạo
Còn thở than chi chuyện cỗi cằn.

Vẫn tin một khoảng trời phương ngoại
Giữa mùa xâm thực buổi xâm lăng
Miệng cua lòng ốc còn ăn nói
Hay đã câm như hến bãi bằng.

Đâu biết đất mòn con nước chảy
Lòng sông không định lưới ai giăng
Tay trơn đòn tránh còn sơ sẩy
Tìm chỗ vây hay lọt chỗ giằng.

Sấm bỗng khi không dậy đất bằng
Trời trưa hôm ấy thấy nên trăng
Sao đêm cũng gọi về tiên giới
Ai vỗ tay lên ới chị Hằng,

Ừ nhỉ mây còn theo gió nghịch
Áo người lơ đãng cụm sương giăng
Ơ kìa hoa nắng về trong hội
Rụng suốt sân trường hết nói năng.

Chao ơi, sách vở phù du quá
Kim Lăng còn để hận Chi Lăng
Học ai đập kính mong tìm bóng
Nào biết đâu ai hiểu Thị Bằng.

Ai bặt tăm hơi, chìm bóng lẻ
Ngọn nguồn tên họ nước mây ngăn
Gọi tên sỏi cuội đau lòng thác
Thà để đời lăn đá cũng lăn.

Nếu chẳng vươn mình xua nghiệp quả
Không chừng mây nước lẫn vào trăng
Lời suông đòi buộc hồn cao cả
Lớp võ nằm mơ cạnh lớp văn,

Ôi thôi một bước là xa nữa
Bước buộc chen thêm một bước giằng
Ngoảnh lại xóm hồ thương xóm lụa
Ai người xóm rẫy có hay chăng?

Còn nghe mưa bão chờ tranh cạnh
Ai ngoài chăn biết rận trong chăn
Và ai “bất dục” “thi nhân” đó
Đồng sự đang tâm lập bất bằng.

Vẫn biết nhân duyên từ gián đoạn
Nghiệp hồ thu sóng gợn lăn tăn
Thì thôi mây ruổi đường không chọn
Gió chẳng riêng ai lộng gác Đằng.

Chẳng hẹn mai về tan buổi chợ
Cát lầm che khuất bóng hoa đăng
Để xe lăn bánh vào xưa cũ
Áo trắng người thay áo lão tăng.

Đệ thất tằng lâu đệ thập quận,
2-12-2015
https://lamdien.wordpress.com/2015/12/03/ao-lao-tang/

 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  2 others  like this.
  • Le Vinh Truong  Tác giả cố nén tiếng thở dài bi phẫn trước thời cuộc, sau vụ giàn khoan HY 981. 13:09 16/11/2018
  • Le Vinh Truong  "Chao ơi, sách vở phù du quá Kim Lăng còn để hận Chi Lăng" 13:10 16/11/2018
  • Lê Quang Huy  Một bài thơ hay chen lẫn vài điển tích. Xin cảm ơn tác giả và bác Trương. 14:27 16/11/2018
  • Lê Trung Tĩnh  just shared this status/Activity with Nguyễn Lam Điền 15:30 16/11/2018
Please to comment

Le Vinh Truong

2994 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Friend list (806)