Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

347 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bicycle
  Foot
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

I am fine.

Contact list (85)

THÊM VÀ BỎ BỚT LIÊN HỆ
Có nhiều cách để thêm người khác vào danh sách Liên hệ của bạn. Ví dụ như bạn có thể vào Public News feed của https://www.livenguide.com/public-news-feed.html để đọc và thấy người nào hay thì bấm Thêm vào Liên hệ dưới bài đăng của họ. Ngoài ra Livenguide cũng đề nghi cho bạn những Liên hệ cần thêm dựa trên nơi ở và sở thích.
1. Trên màn hình Tường của bạn hay News feed, bên tay trái, phía dưới, bạn thấy một danh sách mang tên Liên hệ đề nghị. Các liên hệ này được đề nghị dựa trên nơi ở và sở thích của bạn. Nếu bạn không thấy danh sách này, vui lòng cập nhật thông tin nơi ở và sở thích của bạn trong Hồ sơ của mình như hướng dẫn ở đây https://www.livenguide.com/status/3116-huong-dan-su-dung.html#status-3116
2. Danh sách trên chỉ có 5 Liên hệ. Để xem danh sách đầy đủ bạn bấm vào Xem tất cả.
3. Dưới tên của từng người trong danh sách ở hình 1 hay 2, bạn có thể bấm chọn Thêm vào Liên hệ. Sau khi bấm vào, người đó sẽ thành Liên hệ của bạn và dòng chữ Thêm vào Liên hệ sẽ không còn. Sau khi refresh màn hình, bạn sẽ thấy tên người đó cũng sẽ không còn trong danh sách Liên hệ đề nghị. Vì người đó đã trở thành Liên hệ của bạn. Bạn có thể thấy, thích, bình luận bài đăng của người đó trên News feed của bạn.
4. Để coi và quản lý tất cả Liên hệ của bạn, bạn vào Không gian của bạn và tìm Liên hệ theo thứ tự abc. Khi bạn được người khác thêm vào Danh sách Liên hệ của họ, bạn được +5 điểm. Khi bạn loại bỏ một người dùng khỏi Danh sách Liên hệ của bạn, bạn bị trừ 5 điểm.

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

347 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bicycle
  Foot
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

I am fine.

Contact list (85)