Status of Nguyen Tran

Nguyen Tran

356 Credits Price: 5 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
 • Interest:
 • Travel
  Business
  Health
About me:

happy, friendly

Friend list (39)

 • Contact Livenguide, Lê Trung Tĩnh  and  6 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Ngan Đo  Tòa nhà nay là ở Vietnam phai không bạn Nguyên Trân 16:17 04/12/2016
  • Ngan Đo  Ngoài những tòa nhà này ra bạn còn biết tòa nhà nao đẹp như vậy nữa ko bạn 16:17 04/12/2016
  • Nguyen Tran  Có nha bạn, hôm nào mình sẽ up lên 16:27 04/12/2016
  • Nguyen Tran  Chào bạn Do, mình sẽ up lên sau nha 16:30 04/12/2016
  • Nguyen Tran  Hom nay vui quá, vua dc di Bitexco về 16:44 04/12/2016
Please to comment

Nguyen Tran

356 Credits Price: 5 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
 • Interest:
 • Travel
  Business
  Health
About me:

happy, friendly

Friend list (39)