Status of Admin Livenguide

Admin Livenguide

632 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motorcycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Business
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

I am fine.

Friend list (117)

TƯỜNG CỦA BẠN VÀ CỦA NGƯỜI KHÁC
1. Để vào Tường của bạn, bạn cần đăng nhập vào Livenguide, sau đó bấm vào tên hay avatar của bạn trên dòng trên cùng. Bạn có thể bấm vào các nút bên trái để xem tin nhắn, mời bạn của bạn vào Livenguide hay vào khu vực Không gian của bạn để cập nhật hồ sơ và quản lý.
Bạn cũng có thể tìm các Livenguider khác bên góc tay phải bên trên.

2. Trong Tường của bạn, bạn có thể xem các bài đăng của mình hay bài đăng của người khác chia sẻ cho bạn. Bạn có thể bấm vào mủi tên nhỏ góc trên tay phải của bài đăng của bạn để chỉnh sửa, xóa hay pin bài đăng đó lúc nào cũng nằm trên cùng của Tường của bạn. Nếu đó là bài người khác chia sẻ cho bạn, bạn có thể chọn xóa bài đó đi.

3. Khi vào Tường của người khác, bạn có thể xem các bài đăng của họ (hay bài được chia sẻ trên Tường của họ) và các tương tác. Bạn có thể gửi tin nhắn cho người đó hay giới thiệu họ với các bạn bè của bạn bằng email.
+1

Please to comment

Admin Livenguide

632 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motorcycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Business
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

I am fine.

Friend list (117)