Status of LE Thiên Nga

LE Thiên Nga

206 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Toulon
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  French
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Foot
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Health
  Lifestyle
About me:

Just GO Mình thích thì mình đi thôi

Friend list (20)

Đoàn minh dẫn đi thăm Thành Phố Lộ Đức, Pháp 7/2016!

Please to comment

LE Thiên Nga

206 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Toulon
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  French
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Foot
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Health
  Lifestyle
About me:

Just GO Mình thích thì mình đi thôi

Friend list (20)