Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

14961 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Love to travel, explore, meet new friends, share and carry out together socio-political activities. Founder and CEO of Livenguide, a social network that connects People and Activities. LivenGuide... See more

Friend list (580)

Mời mọi người tham gia Hoạt động Thể thao và No U trên Livenguide nhé. Rất đơn giản, chơi thể thao sau đó post hình với dòng chữ: "Phản đối đường chữ U" trên Livenguide hay share với trang https://www.livenguide.com/user/2969-no-to-u-line-on-globe-and-map.html hay tren Facebook hay ở đâu cũng được. Quan trọng là thể thao và No U.
Với Livenguide các bạn cũng có thể tạo Hoạt động và mời mọi người tham gia.
Cùng bắt đầu năm mới bằng những Hoạt động nhe các bạn.

 • LVGViV, Lê Quang Huy  and  4 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Lê Trung Tĩnh  Các bạn nếu post về Biển Đông có thể bấm nút Chia sẻ , sau đó bấm "No to U line on globe and map" để chia sẻ bài của bạn vào trang đó. 12:39 04/01/2019
  • LVGViV  Ts TĨnh ơi khi nào áo No U gửi chị với...ở đây đặt in chắc 30€ 13:37 04/01/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Có thể chị Dao Thu cũng đã vào Livenguide https://www.livenguide.com/user/2975-dao-thu.html Mọi người liên lạc để có áo nhé. 13:33 05/01/2019
  • Lê Trung Tĩnh  just shared this status/Activity with Dao Thu 13:33 05/01/2019
  • Chau Tran  Cảm ơn Mai Chung chị đang ở Đức mà nên gửi qua từ VN cahc81 là phiền phức, vì có khi Hải quan Đức thẩm vấn trả lại đó em, tất cả thứ gì từ VN sang đều được nghi vấn thẩm tra...sáng mắt sáng lòng những kẻ bị dán nhãn khủng bố rồi 17:02 08/01/2019
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

14961 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Love to travel, explore, meet new friends, share and carry out together socio-political activities. Founder and CEO of Livenguide, a social network that connects People and Activities. LivenGuide... See more

Friend list (580)