Status of Lê Ngọc Thanh

Lê Ngọc Thanh

154 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Linh mục Công giáo, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế

Contact list (21)

LINH MỤC GP. XUÂN LỘC THĂM VƯỜN RAU LỘC HƯNG


Vào lúc 10 giờ sáng ngày 07.01.2019, cha Nguyễn Bửu Khánh, giáo xứ Mỹ Hội, giáo phận Xuân Lộc đến thăm và cầu nguyện cùng bà con vườn rau Lộc Hưng.

Cha Khánh cho biết, hôm nay lên Sài Gòn Xức dầu bệnh nhân cho một giáo dân ở bệnh viện Bình Dân, sau đó đến viếng thăm bà con giáo dân. Cha Khánh chào bà cố, thân mẫu của một linh mục gốc là giáo dân giáo xứ Lộc Hưng. Cha Khánh hứa cầu nguyện thêm cho bà con vườn rau và khuyến khích tinh thần anh chị em ở đây.

Cha Khánh cũng cho biết, nhiều giáo xứ dâng lễ cầu nguyện cho vườn rau Lộc Hưng.

Giáo phận Xuân Lộc có khoảng 961.186 giáo dân, chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh (33% dân số) Đồng Nai.

Please to comment

Lê Ngọc Thanh

154 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Linh mục Công giáo, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế

Contact list (21)