Status of vo

vo

355 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Norway - Drammen
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (8)


Lê Hoàng
7 t ·
Nói gì, viết gì với dân Việt bây giờ theo tôi cũng là vô ích. Thảm họa rơi chính ngay vào nhà họ, họ còn chưa tin, huống hồ là thảm họa của ai đâu.

Cho nên hết Tiên Lãng, Dương Nội, Đồng Tâm, Cồn Dầu, Long An, Thủ Thiêm rồi đến Lộc Hưng. Hết BMW rồi đến container tông nát người, hết formosa rồi đến ba đặc khu.. nhưng dân Việt có tin đâu ?

Bởi vì thảm họa chưa đụng đến họ. Ngay cả khi thảm họa đụng đến họ thì họ cũng chỉ biết khóc than, kêu van bác và đảng ở đâu mà thôi.

Chính vì điều này mà ngày xưa VNCH bó tay với các vùng nông thôn bị cộng sản xâm nhập. Họ bó tay không phải vì đánh thua cộng sản mà bó tay vì không thể lấy ra những chất thải mà cộng sản đã nhét vào đầu dân.

Thế rồi sau đó là thảm cảnh hàng triệu thanh niên chết trên đường Trường Sơn, chết ở chiến trường Campuchia, biên giới phía Bắc để xây đắp nên một xã hội cho bọn con cái cộng sản đi học ở Liên Xô, Đông Âu về hưởng.

Giờ đây chúng cướp đất của nông dân Việt Nam để quy sang USD nhằm mua những biệt thự hàng triệu USD ở những vùng có khí hậu tốt nhất nước Mỹ.

Thế nhưng dân Việt vẫn mãi đang cãi nhau, đang đổ tội nhau và vẫn không biết làm sao để đoàn kết nhau lại thành một khối thống nhất.

Có lẽ chỉ khi nào cùng nhau vào chầu Diêm Vương họ mới rút được kinh nghiệm.

DHL

491Lê Vi, Lê Vi og 489 andre
34 kommentarer
34 delinger

Please to comment

vo

355 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Norway - Drammen
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (8)