Status of vo

vo

350 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Norway - Drammen
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (7)


Lê Thanh Hương
15 min ·
BÌNH THƯỜNG CỦA KẺ CƯỚP.

BÌNH THƯỜNG mà các ông bắt 800 tờ báo câm như thóc?
Đất cha ông người ta khai khẩn và sử dụng từ 1954, từ trước khi các ông cướp chính quyền. Tại sao không xác nhận chủ quyền để rồi lấy cớ nói người ta xây dựng trái phép? Ăn cướp trắng trợn vậy vẫn là BÌNH THƯỜNG?

Đẩy cả ngàn dân ra đường ở vào những ngày cận tết của dân tộc mà ông nói BÌNH THƯỜNG một cách nhẹ tênh như vậy thì đúng là không phải người rồi.

Nếu là một chính thể vì dân thực sự, thì người ta phải dự liệu một chổ ở tạm. Để dân tá túc một thời gian, trước khi tìm được chổ mới. Đằng này thì kệ cmn dân.

Dùng quyền lực để đối phó với dân tay không tấc sắt, không chỉ để thế giới họ khinh bỉ, mà còn thể hiện sự bệ rạc và dốt nát của nhà cầm quyền. Sự khốn nạn của ông đã đạt đến level max.

Không cần biết các vị thu hồi đất để làm gì. Xây trường học bệnh viện thậm chí là mồ cha mả mẹ các lãnh đạo... thì cũng vẫn phải đền bù hợp lý và bố trí tái định cư để cho người dân ổn định cuộc sống. Đừng ngụy biện.

Bản chất của ăn cướp chỉ là ăn cướp mà thôi.
(Copy và chỉnh sửa từ Fb Duy Lê)

Please to comment

vo

350 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Norway - Drammen
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (7)