Status of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

4269 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chúa Giê su-Jesus Christ là Đấng cứu chuộc. Và tôi yêu Chúa.

Contact list (111)


Cứ 100 người ở Việt Nam thì có hơn 52 người sử dụng internet và gần nửa dân số Việt Nam có tài khoản mạng xã hội FB.
Vậy nên chúng ta những người coi tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, có sử dung tiếng Việt, yêu tiếng Việt hãy sử dụng và chia sẻ LivenGuide mạng xã hội mới của người Việt.
Người theo đảng cộng sản (của 2 nước Việt Nam và Tàu) cũng hãy nghĩ đến LivenGuide là nơi biểu đạt tư tưởng, quan điểm chính trị của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội trong một quốc gia Việt Nam tương lai văn minh, thịnh vượng, tôn trọng con người và môi trường.
Trích lời chia sẻ của ông Trần Kim Thập: "Tôi có thể không đồng ý với bạn, nhưng tôi sẽ tranh đấu cho đến chết cái quyền bạn được phát biểu" ( Voltaire ). Quyền được biểu đạt những gì mình suy nghĩ là quyền thiêng liêng mà tạo hoá đã ban cho con người, là giá trị cao nhất để làm người.

https://www.webworldwide.io/country/viet-nam
CONNECTIVITY
Percentage of people with access to 4Mbps+ broadband
Source: Akamai State of the Internet
54.9%

Average connection speed
Source: Akamai State of the Internet
5029 kbps

Internet users (per 100 people)
Source: World DataBank
52.7

Fixed broadband subscriptions
Source: World DataBank
7.6 million

Fixed broadband subscriptions (per 100 people)
Source: World DataBank
8.1

Secure Internet servers (per 1 million people)
Source: World DataBank
14.8

Mobile cellular subscriptions
Source: World DataBank
122 million

Mobile cellular subscriptions (per 100 people)
Source: World DataBank
130.6

 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Trần Thị Diễm Châu  just shared this status/Activity with Tran Thi Diem Chau *FB* 13:58 12/01/2019
  • Trần Thị Diễm Châu  just shared this status/Activity with Pham 14:12 12/01/2019
Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

4269 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chúa Giê su-Jesus Christ là Đấng cứu chuộc. Và tôi yêu Chúa.

Contact list (111)