Status of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

4269 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chúa Giê su-Jesus Christ là Đấng cứu chuộc. Và tôi yêu Chúa.

Contact list (111)

THƯ KÊU GỌI THAM DỰ BIỂU TÌNH
vào ngày 22 tháng giêng năm 2019
từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
trước trụ sở Liên Hiệp Quốc
Palais des Nations, Genève – Thụy Sĩ
nhân dịp « KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ PHỔ QUÁT »
( UPR-UNIVERSAL PERIODIC REVIEW )
Kính gửi quý đồng hương,
Kính gửi quý tổ chức và đoàn thể,
Kính thưa quý vị,
Trong lần Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát của Hội đồng Nhân Quyền
Liên Hiệp Quốc vào tháng hai năm 2014, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt
Nam đã chấp nhận 182 khuyến nghị liên quan đến tình trạng nhân quyền và
dân quyền của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế,
giáo dục, tôn giáo, nhưng cho đến nay tình trạng dân quyền và nhân quyền
trong nước, chẳng những không được cải thiện mà còn tệ hại hơn trước.
Chính phủ Việt Nam đã ban hành luật An Ninh Mạng nhằm tước đoạt
quyền tự do thông tin và biểu đạt của dân chúng. Đặc biệt là trong 2 năm qua,
các nhà báo, bloggers, các nhà bảo vệ nhân quyền đã bị đàn áp nặng nề hơn,
các tôn giáo bị bách hại, các tổ chức xã hội dân sự bị ngăn cản hoạt động.
Ban Tổ Chức tại Thụy Sĩ:
• Đại diện Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne
Trần Xuân Sơn ĐT : +41 79 297 34 26
Email: info@hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch
• Đại diện Ủy Ban Thụy Sĩ – Việt Nam (Cosunam)
Nguyễn Tăng Lũy ĐT : +41 79 398 59 60
Email: info@cosunam.ch

https://www.youtube.com/watch?v=Bbz9KIwhKXk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YWpV4CuExD55w7DN4fff_oGHPKPeWvJl0nWkw66q9dISpIo5RuFGK6cg   


Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

4269 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chúa Giê su-Jesus Christ là Đấng cứu chuộc. Và tôi yêu Chúa.

Contact list (111)