Status of Trần Thị Diễm Châu

Trần Thị Diễm Châu

3617 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Saviour and I love Him.

Contact list (108)


Đỗ Trung Quân

11. Januar um 15:14
Tết này ai tổ chức nấu bánh chưng , bánh tét cho đồng bào lộc hưng tôi xin tham gia . Tôi khinh bỉ bọn cuờng quyền . Chỉ đơn giản thế
Hãy nổi lửa những nồi bánh chưng bánh tét giữa lộc hưng đổ nát , hãy chia sẻ cùng đồng bào khốn khó .
Đừng để một ai đã không còn nhà cửa mà phải đói khi tết đến . Xin share nếu đồng ý với tôi
Ký tên
đỗ trung quân

Photo Tết trên internet

Please to comment

Trần Thị Diễm Châu

3617 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bicycle
  Bus
  Cruise ship
  Foot
  Motobicycle
  Train
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Jesus Christ is my Saviour and I love Him.

Contact list (108)