Status of vo

vo

350 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Norway - Drammen
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (7)


Luân Lê
15 t ·
Có nhiều bọn khốn thường lập luận rằng, ở đó bọn dân nghiện ngập nhiều và là khu tồi tàn nên cần phải phá dỡ và dẹp bỏ nhà cửa, công trình ở nơi đó đi. Vậy mà một thể chế với nạn tham nhũng và cường quyền hoành hành đến kiệt quệ đất nước và làm mòn tàn sức dân thì chúng lại không dám hé răng nửa lời.

Nhưng bằng mọi lẽ thông thường nhất, không con nghiện nào hoặc cũng không có kẻ bần hàn nào là xứng đáng phải nhận lấy sự chà đạp hoặc bị tước đoạt những quyền lợi chính đáng thuộc về họ.

Phải chăng, xã hội ta vẫn còn quá nhiều những kẻ khốn nạn nên những thứ đồi bại, xấu xa và vô pháp mới có thể tồn tại lâu đến thế?
978Chung Thép, Lan Thi Nguyen og 976 andre
50 kommentarer
46 delinger

Please to comment

vo

350 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Norway - Drammen
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (7)