Status of vo

vo

350 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Norway - Drammen
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (7)

Lê Hoàng
19. januar kl. 01:13 ·
Ngày này năm xưa..
Đúng ngày này cách đây 45 năm Cộng Sản Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, 74 người lính Việt Nam Cộng Hoà đã ngã xuống; Cộng Sản Bắc Việt khi ấy đã không hề lên tiếng.
https://youtu.be/81SLD7X9QTo   


Please to comment

vo

350 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Norway - Drammen
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (7)