Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

5727 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (41)

Quốc gia như vầy nhưng vẫn có người trách "phản động" muốn chia cắt đất nước. Chủ clip muốn tránh bị gọi là dư luận viên thì thực ra lại là ủng hộ viên, con chiên của đảng, của thần tượng do đảng dựng nên. Gọi nhẹ nhàng nhất cũng là người ba phải, không nhìn rõ chân lý lợi, hại của chế độ chuyên quyền, độc tài, bản chất của ngụy cộng.
https://www.youtube.com/watch?v=QB09bWumXGw   
https://www.youtube.com/watch?v=v_oylFO7EoU   



Please to comment

Đoàn Nghiêm

5727 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (41)