Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

4586 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bicycle
  Boat
  Bus
  Car
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Sports & Adventure
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Your Contacts (0)

Trương Quang Thi
3 February at 22:36 ·
https://www.facebook.com/quangthi.truong/posts/1541334169303055
Về quê đón tết với má, đêm nằm vẫn nghe tiếng pháo nổ râm rang, chắc bọn trẻ mua chui ở đâu đó, chợt nhớ vậy là Việt Nam cấm pháo cũng được 25 năm rồi. Đây có thể xem là một trong những quyết định được ban hành với độ trễ khá gấp gáp (tháng 8 năm 94 ban hành và tháng 1 năm 95 có hiệu lực). Tuy liên quan đến hàng triệu người xem nghề làm pháo là cần câu cơm, và ảnh hưởng đến cả một thứ văn hoá có bề dày lịch sử, thế nhưng nó vẫn được người dân tuyệt đối tuân thủ.

Cần nói thêm, quyết định này là một chỉ thị mang số 406-TTg được Võ Văn Kiệt kí ngày 08/08/1994. Nó không hẳn là một văn bản dưới luật mà đơn giản chỉ là một chỉ thị của thủ tướng chính phủ.
Và nó đồng thời cũng là một chỉ thị được chỉ đạo từ Tàu. Trước đó vào năm 1990 Tàu đã ban hành lệnh cấm pháo, coi như chính sách này có độ trễ so với Việt Nam là ba năm. Giờ thì độ trễ ngắn hơn nhiều, các bạn để ý sẽ dễ dàng nhận thấy.

Quay trở lại câu chuyện cấm pháo tại Việt Nam để thấy rằng dân Việt hoàn toàn thượng tôn luật pháp chứ không vô pháp vô thiên hay dân trí thấp như Cộng Sản tuyên truyền.
Người ta chỉ khinh nhờn pháp luật khi những kẻ cầm quyền trong bộ máy Cộng Sản Việt Nam coi thường luật pháp, tiếp tay hoặc cố tình tạo ra những tình huống để kiếm ăn trên cơ sở người dân sai phạm.

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

4586 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bicycle
  Boat
  Bus
  Car
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Sports & Adventure
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Your Contacts (0)