Status of Nguyễn Kim Khánh

Nguyễn Kim Khánh

1992 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

From High School Bùi Thị Xuân (Saigon city )

Contact list (68)

Bữa ăn trưa của cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều đã bị hủy bỏ, mọi chuyện có vẻ không ổn. Việt Nam chắc phải xoá danh hiệu "trung tâm hòa giải quốc tế "
https://www.vietnamplus.vn/truc-tiep-thuong-dinh-mytrieu-bua-an-trua-lam-viec-bi-huy-bo/555225.vnp

 • Nguyễn Kim Khánh, Đặng Bình  and  1 others  like this.
  • Đặng Bình  Ha ha!! 15:10 28/02/2019
  • Nguyễn Kim Khánh  Chỉ tiếc cho người dân Bắc Triều tiên mất cơ hội tiếp cận được với thế giới văn minh. 22:01 28/02/2019
Please to comment

Nguyễn Kim Khánh

1992 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

From High School Bùi Thị Xuân (Saigon city )

Contact list (68)